WROCloveUKRAINA
WCHID NA SCHID
I FESTIWAL TWÓRCZEJ WSPÓŁPRACY
Wrocław, 27-29.10.2017

 

Kurator festiwalu: Tomasz Sikora
 

Organizator:
Fundacja HERMETYCZNY GARAŻ
Biuro Festiwalowe Impart 2016
 

Partnerzy:
Ośrodek Działań Artystycznych FIRLEJ
Fundacja Ukraina
Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju CUKR
ARTPOLE (Kijów)
 

Realizacja koncertów: FIRLEJ
 

Projekt graficzny: Marek Otwinowski
 

Pomysł i produkcja:
Fundacja HERMETYCZNY GARAŻ

WROCloveUKRAINA
ВХІД НА СХІД
I ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ
Вроцлав, 27-29.10.2017

 

Куратор фестивалю: Toмаш Сікора
 

Організатори:
Фундація HERMETYCZNY GARAŻ
Фестивальне бюро Impart 2016
 

Партнери:
Мистецький осередок FIRLEJ
Фундація Ukraina
Центр української культури і розвитку CUKR
АРТПОЛЕ (Київ)
 

Проведення концертів: FIRLEJ
 

Графічний дизайн: Марек Отвіновський
 

Ідея і реалізація:
Фундація HERMETYCZNY GARAŻ