Представлення проектів київської мистецької агенції АртПоле на сході України і в Криму. Після подій на Майдані припиняє організовувати свій щорічний фестиваль, що був першим опенейром в Україні. Звертаючись до ідеї «Схід і Захід разом» зараз створює інтердисци-плінарні проекти в різних частинах України.

 

 

 

 

 

Prezentacja działań artystycznych 
i społecznych kijowskiej agencji ArtPole, prowadzonych na wschodzie Ukrainy 
i na Krymie. Po latach organizowania autorskiego festiwalu open-air, po wy-darzeniach na Majdanie, ArtPole zrywa 
z coroczną formułą, i zgodnie z ideą „Wschód i Zachód razem” angażuje się w realizację interdyscyplinarnych pro-jektów w różnych miejscach Ukrainy.