„Albert (...)” to gra słów, intonacji oraz gestów, powstająca dzięki ryzykownie szalonemu lecz zarazem harmonijnemu współdziałaniu Jurija Andruchowycza z fantastycznymi lwowskimi muzykami: basistą Markiem Tokarem i śpiewaczką Ulianą Horbaczewską. 

Całość uzupełniają grafiki Anatolija Bielowa, animowane przez grupę CUBE.

Jurij Andruchowycz: 
„«Albert (...)» oparty jest na moim nieopublikowanym jeszcze opowiadaniu o tym samym tytule.
W centrum widowiska rozgrywa się historia Alberta Wyrozemskiego, który chcąc uniknąć kary śmierci za swoje oszustwa, godzi się oddać duszę diabłu. Podpisana krwią ugoda, jak się jednak okazuje, nie działa i oto  pewnego jesiennego dnia roku 1641 Albert zostaje spalony na lwowskim rynku...”
Reżyseria - Ola Mychajluk  
Jurij Andruchowycz - głos
Uliana Horbaczewska - głos 
Mark Tokar - kontrabas 
Anatolij Bielow - grafika
VJ Group CUBE - wideoart
Wiktor Nowożyłow - dźwięk 

 

 

 

 

 

 

„Альберт (...)”- гра слів, інтонацій 
і жестів, що виникає у відчайдушній, ризикованій і водночас гармонійній взаємодії Юрія Андруховича з фантас-тичними львівськими музикантами: контрабасистом Марком Токарем  і співачкою Уляною Горбачевською. 

Виставу доповнює графіка Анатолія Белова, що оживає завдяки VJ Group CUBE.

Юрій Андрухович: 
„«Aльберт (...)» створений за моїм однойменним оповіданням. 
У центрі нашого дійства - історія Альберта Вироземського, який, щоб уникнути смертної кари, погодився віддати душу дияволу. Але підписана кров'ю угода чомусь не спрацювала - й певного осіннього дня року 1641-го його було привселюдно спалено посеред львівської площі Ринок…”


 
Режисура - Oля Mихайлюк  
Юрій Андрухович - голос 
Уляна Горбачевська - голос 
Марк Токар - контрабас 
Анатолій Белов - графіка 
VJ group CUBE - візуалізація 
Віктор Новожилов - звук